Det råder stor kompetensbrist i hela landet och i alla branscher!

sören

Sören  – kan du nämna en viktig förändring i rekryteringsbranschen?

– Ja, det råder stor kompetensbrist i hela landet och i alla branscher. Slaget om kompetensen är oerhört tuff och kompetenta medarbetare kan välja sin yrkesroll. Företag med en tydlig företagskultur ett starkt varumärke och erbjudande är de som vinner kampen om de bästa medarbetarna.