Codeqs samtliga medarbetare är nu licenserade användare i testverktyget Ascend.

Stort tack till Tove Sundqvist på Assessio för väl planerad och genomförd utbildning!

codeq_ascends

Bytet av testverktyg innebär framför allt än mer utvecklade tester – tester där vi med högre kvalitet och bättre precision i persondömningar kan förutsäga prestation. Med Ascends kompetensramverk kommer vi kunna säkerställa en tydlig linje genom hela processen, från kravbild till slutpresentation. Vår förhoppning är också att såväl kunder som kandidater kommer uppleva en ny effektivitet och snabbare processer med bättre material.