Ledarskapsprogram start 29 aug!

Maria på Codeq

Den 29 augusti startar vårt mycket uppskattade ledarskapsprogram!

Vår medarbetare Maria Claesson är ansvarig – så vi passade på att ställa 5 snabba frågor till henne om ledarskapsprogrammet.

1. Vad gör du just nu?
Den 29 augusti startar jag upp 15:e ledarskapsprogrammet för att sedan under hösten diplomera ännu en utbildningsgrupp av ledare.

2. Vad är det roligaste med att utveckla ledare?
Att få vara med på utvecklingsresan och se ledare nå oanade resultat.

3. Vad kännetecknar era utbildningar?
I en trygg, fokuserad och öppen miljö ges möjlighet till nätverkande och erfarenhetsutbyten för ökad effektivitet och resultat.

4. Vad får deltagarna med sig efter avslutad utbildning?
Ökad trygghet i ledarskapet – verktyg för ett effektivt, modernt och modigt ledarskap. Ökade kunskaper och förståelse för att både leda sig själv och andra. Att verka för motiverade medarbetare med eget ansvarstagande.

5. Vad kan företagen förvänta sig av deltagarna efter avslutad utbildning?
Vårt mål är att skapa trygga, modiga och kompetenta ledare med rätt fokus i ledarskapet.

Är du intresserad av att delta i vårt ledarprogram? Maila maria.claesson@codeq.se för anmälan och mer information.