Vi får människor och företag att lyfta!

I varje människa, och i varje företag, finns en inneboende kraft. Inom fysiken kallas det termik – uppåtgående vindar som lyfter fåglar och segelflygplan till nya höjder. Codeq skapar resultat genom att lyfta potentialen hos dina medarbetare. Vi hjälper dig att hitta uppåtvindarna. 

Codeq startades år 2005. I dag är vi en ledande aktör inom strategisk och praktisk kompetens­försörjning i Jönköpings och Skaraborgs län med närhet till regionhuvudstäderna Jönköping och Växjö samt det dynamiska näringslivet i trakterna kring Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo.

Med stor kunskap om regionens näringsliv möter vi våra kunder i vardagen. Vi kan deras villkor, verksamhet och kompetensbehov.

Soren_2

Våra kunder finns inom många branscher – från tillverkningsindustri, till konsult- och tjänsteföretag. Vanligtvis handlar det om företag med upp till 150 medarbetare, men vi har också omfattande erfarenhet av kompetensförsörjning i stora koncerner. Ett har de dock gemensamt. De har alla vänt sig till oss för att vi tror på samma sak: att framgångsrika företag byggs av kompetenta medarbetare.

Vi strävar efter långsiktiga samarbeten där vi tillsammans utvecklar företagens inneboende styrka och konkurrenskraft. Vårt arbete styrs av tydliga normer och värderingar där lyhördheten och respekten inför kunden står i centrum. När du vänder dig till oss får du ett personligt bemötande, präglat av engagemang och integritet. Dina företagsangelägenheter behandlas alltid med sekretess.

Christer Johansson, VD Codeq AB

"Jag har alltid imponerats av de som lärt sig att segelflyga. Det handlar inte om förmågan att hantera flygplanet, utan piloternas jakt efter termik. Hur hittar man uppåtvindarna som lyfter planet allt högre utan motorkraft?"

"Likheterna mellan segelflygning och Codeq är slående. För oavsett om det gäller rekrytering, organisationsutveckling, kompetensutveckling, eller coaching är målet att hitta uppåtvindarna, termiken, d.v.s. det som gör att företag och människor lyfter."

christer2

Hållbarhetspolicy

För Codeq handlar hållbarhet helt enkelt om våra värdeord och vår företagskultur. Vi vill genom långsiktigt, värdeskapande och respektfullt agerande utveckla och lyfta jaget, laget och företaget.

Hållbar utveckling med hänsyn till människor, miljö och framtida generationer är en självklarhet och förutsättning för vår verksamhet. Hållbarhetsarbetet är ett strategiskt viktigt område för oss och en pågående process som vi regelbundet följer upp, utvärderar och förbättrar.

Vår hållbarhetspolicy sätter ramarna för vår strategiska inriktning och vägleder oss i det dagliga arbetet gentemot oss själva, våra kunder och andra intressenter.

 Vi ser tillämplig lagstiftning och andra krav som minimikrav och strävar efter ständiga förbättringar för att främja hållbar utveckling.